ژئوتکنیک و عملیات خاکی

اینستا : www.instagram.com/alidelfan46

تلفن  : 09369384628

تخريب انفجار سنگ

انفجار بتن

امفجار ساروج

 

تلفن:09357573031

محل فعالیت:کرج

فروش انواع مصالح و تجهیزات ساختمانی و تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانی

فیلترها
Sort
display