نقشه برداری

اینستا:www.instagram.com/saeed_eskandarzadeh_tabriz

تلفن:09144032489

محل فعالیت:تبریز

نقشهبرداری هوایی _زمینی با اکیپ مجرب مجهز به تجهیزات پیشرفته

اینستا:www.instagram.com/pad_saze_guilan

تلفن:09112383658

محل فعالیت:رشت

طراحي و محاسبه كليه نقشه هاي ساختمانی

اینستا:www.instagram.com/naghshejahan_surveying_group

تلفن:09130180271

محل فعالیت:اصفهان

ارائه دهنده خدمات تخصصی نقشه برداری، عمران و معماری تهیه نقشه UTM جهت صدور سند ثبتی تسطیح، شیب بندی، تفکیک و محاسبۀ مساحت اراضی محاسبۀ حجم عملیات خاکی و تهیه نقشه توپوگرافی پیاده سازی و کنترل سقف و ستون تهیه نقشه ازبیلت فتوگرامتری و نقشه برداری هوایی طراحی، محاسبه و اجرا پروژه های عمرانی اخذ سند 6دانگ طراحی نقشه های معماری طراحی و اجراء دکوراسیون داخلی دوره های آموزشی

اینستا:www.instagram.com/rezafarho0di

تلفن:09365288655

محل فعالیت:یزد

مهندس نقشه بردار

اینستا:www.instagram.com/avashpey.ir

تلفن:09177742398

محل فعالیت:بندر بوشهر

شرکت آوش پی خلیج فارس اراِِیه دهنده کلیه خدمات نقشه برداری در سراسر کشور دارای تمام امکانات ژیودزی هیدروگرافی فوتوگرامتری

اینستا:www.instagram.com/bisotoonsaze

تلفن:09127247012

محل فعالیت:تهران

انجام کلیه امور نقشه برداری ساختمان و ملک پیاده سازی و جانمایی فونداسیون تهیه نقشه ازبیلت و تک خطی برای پایان کار تهیه نقشه utm تهیه نقشه و جانمایی حدود ثبتی مرتبط با اداره ثبت و شهرداری کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

فیلترها
Sort
display