پیمانکاری اجرا

اینستا :  www.instagram.com/aryacity78

تلفن   :   09155446603

محل فعالیت :  خراسان جنوبی

پیمانکاری آیتمی وکلی
طراح پروژه های خاص

اینستا :  www.instagram.com/iman_eng_62

تلفن   :   09112778489

محل فعالیت :  گرگان

تدریس و انجام متره و برآورد سازه های بتنی و فلزی طبق نقشه اجرایی،صورت وضعیت نویسی، آنالیزبها و پیشنهاد قیمت جهت شرکت درمناقصه، تهیه انواع گزارشات و...

 

اینستا : www.instagram.com/mehdi_gareguzloo

تلفن  :  09122258770

محل فعالیت : تهران

 

اینستا : www.instagram.com/alidelfan46

تلفن  : 09369384628

تخريب انفجار سنگ

انفجار بتن

امفجار ساروج

 

فیلترها
Sort
display