سرمایه گذار عمرانی

اینستا:www.instagram.com/edalatpour.grp

تلفن:09166413526

محل فعالیت:خوزستان

محاسبات، نظارت،اجرا،مدیریت پیمان و مشارکت در ساخت

اینستا :  www.instagram.com/iman_eng_62

تلفن   :   09112778489

محل فعالیت :  گرگان

تدریس و انجام متره و برآورد سازه های بتنی و فلزی طبق نقشه اجرایی،صورت وضعیت نویسی، آنالیزبها و پیشنهاد قیمت جهت شرکت درمناقصه، تهیه انواع گزارشات و...

 

اینستا:www.instagram.com/shaahin.tachar

تلفن:09124934172

محل فعالیت:تهران

شاهین فرجی هستم کارشناس مکانیک سیالات فعال در منطقه ۱۷ بافت فرسوده

اینستا: www.instagram.com/mr.betonn

تلفن: 09124891533

محل فعالیت :  تهران

تولید بتن، اجرای اسکلت یتنی

 

فیلترها
Sort
display