سرمایه گذار عمرانی

اینستا :  www.instagram.com/iman_eng_62

تلفن   :   09112778489

محل فعالیت :  گرگان

تدریس و انجام متره و برآورد سازه های بتنی و فلزی طبق نقشه اجرایی،صورت وضعیت نویسی، آنالیزبها و پیشنهاد قیمت جهت شرکت درمناقصه، تهیه انواع گزارشات و...

 

اینستا: www.instagram.com/mr.betonn

تلفن: 09124891533

محل فعالیت :  تهران

تولید بتن، اجرای اسکلت یتنی

 

فیلترها
Sort
display